Έρευνα
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  • διμεθυλικό πετρέλαιο σιλικόνης

  • ουδέτερη στεγανωτική ουσία σιλικόνης θεραπείας

  • Καπνισμένη σκόνη πυριτίου

  • Ακρυλική κόλλα στεγανωτικής ουσίας

  Lyrin Industrial Corporation Limited

  Lyrin Industrial Corporation Ltd αναγνωρίζεται ως παγκόσμιο proffessor λύσης σιλικόνης στην Κίνα και στην παροχή των ποιοτικών αγαθών.
  Λαϊκή κατηγορία Όλα